Tai nạn xe đẩy tay

Tai nạn xe đẩy tay

Bảo Dưỡng Bánh Xe Đẩy Hàng Như Thế Nào Cho Đúng?

Bánh xe đẩy hàng là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu trong một chiếc xe đẩy hàng và là bộ phận dễ bị mài mòn sau một thời gian sử dụng. Dù có là xe đẩy hàng cao cấp đi chăng nữa thì cũng sẽ rơi vào trường hợp bánh xe đẩy hàng bị mài…